Kurs prawa jazdy kategorii C jest dokumentem który przeznaczony dla określonej grupy kierowców. Na kurs prawa jazdy kat c Warszawa zgłaszają się te jednostki, które chcą kierować samochodami o masie powyżej 3,5 tony. Pozwala to na podniesienie kwalifikacji zawodowych i otwiera możliwość ścieżki do sukcesu w wielu przedsiębiorstwach. Polskie prawo precyzyjnie określa, kto będzie mógł brać udział najpierw w szkoleniu, a kolejno również specjalnym egzaminie. Określa także wszelkie zasady organizowania szkolenia dla kierowców a także ściśle określa kwalifikacje, jakie ci ostatni powinni zyskać, jeśli nauka ma zostać odebrana za zakończoną sukcesem. Wspominając o wymogach, jakie musi spełnić każdy jeden kandydat na kierowcę, zazwyczaj zwraca się uwagę na wiek danej osoby. Mamy tu do czynienia z pojazdami, których kierowanie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, nic zatem dziwnego, iż mówimy o kursie, przed którym oczywiście nie powinny stawać osoby w młodym wieku. Zakłada się, że minimalny wiek to dwadzieścia jeden lat, choć sam kurs na tą kategorię istnieje możliwość rozpocząć 3 miesiące wcześniej. Wiek ten może zostać obniżony do lat 18, choć tutaj od kursanta wymaga się tak zwanego kursu umiejętności wstępnej. Osoby które zainteresowane są prowadzeniem aut tej grupy nie mogą posiadać też rażących kłopotów z swoim zdrowiem. Kursantom częstokroć bardzo trudno jest obiektywnie oszacować, o jakich dokładnie problemach zdrowotnych mowa, konieczne jest więc posiadanie stosownego orzeczenia od lekarza. W przeciwieństwie do prawa jazdy kategorii B, trzeba dostać również orzeczenie psychologiczne.