Regulamin gry miejskiej

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „Śladami Filcka”

Postanowienia ogólne

 1. Gra miejska „Śladami Filcka” zwana dalej Grą odbywać się będzie w dniu 07.04.2018 w godzinach 11.00 – 14.00.
 2. Organizatorami Gry są: kluboksięgarnia dla dzieci Baja Book, WawaGra oraz Muzeum Ziemi Otwockiej.
 3. Biuro Gry mieści się w kluboksięgarni dla dzieci Baja Book przy ul. Warszawskiej 32 (tel. 508 176 164).
 4. Udział w grze jest bezpłatny.
 5. W Grze można brać udział w zespołach liczących od 2 do 8 osób.
 6. W Grze musi być pełnoletni Kapitan Drużyny.

Zasady Gry

 1. Celem Gry jest skompletowanie hasła i rozwiązanie jak największej ilości zadań.
 2. Każda Drużyna biorący udział w Grze na starcie otrzyma Zeszyt Gry oraz zestaw wskazówek niezbędnych do rozwiązania zadań. Dodatkowa wiedza nie jest konieczna, choć może okazać się przydatna.
 3. Każdy Uczestnik/Drużyna otrzyma wyłącznie jeden Zeszyt Gry.
 4. Kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna.
 5. Nie wszystkie lokalizacje zostały podane na mapie. Część zadań znajduje się w miejscach, które należy odkryć w trakcie gry. Zadania te zostały specjalnie oznakowane.
 6. Ostateczna interpretacja zadań należy do Uczestników.
 7. Aby rozwiązać wszystkie zadania, każda Drużyna musi posiadać:

– długopis

– aparat fotograficzny lub telefon z możliwością wykonywania zdjęć

– wygodne obuwie, gdyż udział w grze wymaga dłuższych spacerów

 1. Odpowiedzi w Zeszycie Gry można nanosić jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Warunkiem zaliczenia Gry jest złożenie Zeszytu Gry w kluboksięgarni Baja Book w dniu 07.04.2018 do godziny 14.00
 3. Po terenie Gry można poruszać się wyłącznie pieszo.
 4. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, więc Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom opieki medycznej.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników w trakcie trwania Gry.
 6. Za 3 pierwsze miejsca przewidziana jest nagroda ufundowana przez organizatorów.
 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród Drużyn, które zaliczyli Grę przez trzyosobowe Jury.
 8. Wyłaniając zwycięzcę Jury oceniać będzie:

– poprawne skompletowanie hasła głównego

– poprawne rozwiązania zadań cząstkowych

– kreatywność Uczestników w zadaniach oznaczonych gwiazdką

 1. Wyniki Gry Miejskiej oraz informacja o dacie rozdania nagród znajdą się na stronie www.bajabook.pl w dniu 09.04.2018.