Moja księgarnia

NOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA

Aplikacja Moja Księgarnia na Twoim telefonie           

 1. Zainstaluj na telefonie  bezpłatną aplikację „Moja Księgarnia”
 2. Podaj: imię, nazwisko, adres e-mail
 3. Podaj kod programu: 371
 4. Zbieraj punkty za wszystkie zakupy dokonane osobiście w Baja Book – 1 punkt za każde pełne 10 zł
 5. System nagród:
 • za 10 punktów: 5% rabatu na jednorazowe zakupy
 • za 20 punktów: 10% rabatu na jednorazowe zakupy
 • za 50 punktów: 20% rabatu na jednorazowe zakupy

Otrzymujesz 5% powitalnego rabatu na pierwsze zakupy, w chwili przystąpienia do programu i zainstalowania  aplikacji.

 

Regulamin (obowiązuje od 19.09.2018)

 1. Karta Stałego Klienta jest punktowym programem rabatowym przeznaczonym dla stałych klientów kluboksięgarni Baja Book.
 2. Organizatorem programu jest kluboksięgarnia Baja Book, 05-400 Otwock, ul. Warszawska 32, prowadzona przez firmę BajaLeo Anita Nogal, 08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Biskupie 113, NIP: 113 252 44 62, REGON 380680552, email: kontakt@bajabook.pl
 3. Program działa od 19 września 2018 do odwołania.
 4. Uczestnikiem Programu może zostać każdy Klient stacjonarnej kluboksięgarni Baja Book, który dokona rejestracji w Programie. Aby dokonać rejestracji należy:
  1. zainstalować na własnym telefonie bezpłatną aplikację „Moja Księgarnia”
  2. podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail
  3. podać kod programu: 371
 5. Aplikacja „Moja Księgarnia” zawiera wirtualną kartę Uczestnika Programu. Kartą posługiwać się może jedynie osoba, na którą karta jest zarejestrowana.
 6. Uczestnik Programu otrzymuje punkty za wszystkie zakupy dokonane osobiście w stacjonarnej kluboksięgarni Baja Book – 1 punkt za każde pełne 10 zł brutto. Organizator programu może przydzielać dodatkowe punkty w ramach prowadzonych akcji promocyjnych.
 7. W nowym programie zniżkowym klient może otrzymać większe rabaty niż dotychczas. Rabaty lub nagrody dostaje, gdy uzbiera odpowiednią liczbę punktów.
 8. SYSTEM NAGRÓD
 • za 10 punktów: 5% rabatu na jednorazowe zakupy
 • za 20 punktów: 10% rabatu na jednorazowe zakupy
 • za 50 punktów: 20% na jednorazowe zakupy
 1. Klient otrzymuje 5% powitalnego rabatu na pierwsze zakupy, w chwili, gdy przystąpi do programu i zainstaluje aplikację (przystąpienie do programu bez uruchomienia aplikacji nie daje tej premii).
 2. Aby naliczyć punkty za zakupy Uczestnik Programu musi w momencie dokonywania płatności okazać wirtualną kartę stałego klienta znajdującą się w aplikacji „Moja Księgarnia”.
 3. Za zakupy dokonywane z odroczonym terminem płatności punkty nie są przyznawane.
 4. Zebrane punkty można wymienić na nagrody rzeczowe lub rabaty. Aktualna lista nagród dostępna jest w kluboksięgarni Baja Book.
 5. Punkty otrzymane za zakupy mogą posłużyć do naliczenia rabatu dopiero na kolejne zakupy. Nie mogą być wykorzystane do obniżenia wysokości transakcji za którą zostały przydzielone.
 6. Punkty zebrane w ramach Programu nie podlegają wymianie na gotówkę. Punktów nie można wykorzystywać w innych księgarniach.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu punktowego, po wcześniejszym poinformowaniu jego uczestników poprzez stronę internetową www.bajabook.pl. Po zakończeniu programu Uczestnicy Programu będą mieli co najmniej 6 tygodni na wykorzystanie zebranych punktów. Po tym okresie punkty przepadają.
 8. Uczestnictwo w programie powoduje przetwarzanie przez firmę BajaLeo Anita Nogal, 08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Biskupie 113, NIP: 113 252 44 62, REGON 380680552 oraz firmę Sonet z siedzibą ul. Bretanii 10, 05-500 Józefosław, o numerze NIP: 5211322223 oraz numerze REGON: 011943658, danych Uczestnika Programu mających charakter danych osobowych. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych jest konieczne do przesyłania personalizowanych informacji oraz obsługi programu punktowego. Dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik Programu oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym zakresie oraz został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące programu Karta Stałego Klienta powinny być zgłaszane w formie pisemnej: Kluboksięgarnia Baja Book, ul. Warszawska 32, 05-400 Otwock.