Musical Babies

Posted on Posted in Uncategorized

Zapraszamy na zajęcia Musical Babies dzieci w wieku 6 mce – 3 lata, w piątki  o godz. 10.15.

Zapisy mailowo: kontakt@bajabook.pl

Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą  przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć. Najważniejszym aspektem jest nabycie prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, tak aby w przyszłej nauce języka angielskiego dziecko posiadało już odpowiedni wzorzec, który będzie dla niego nieodzowny w nabyciu jak najlepszej wymowy angielskiej.

Zajęcia odbywają się w tzw. grupach „otwartych”, czyli dla dzieci z jednym rodzicem (opiekunem)

Zajęcia prowadzi  p. Martyna, trener metody Musial babies, nauczyciel z Przedszkola Wesołe Misie w Otwocku.

Zajęcia cykliczne:

piątki 10.15
pojedyncze wejście – 40 zł / karnet 4 wejść w ciągu 6 tygodni 120 zł
Zalecany jest udział w  całym semestrze czyli 3 miesiącach oraz zabawy przy muzyce z zajęć z dzieckiem w domu.